Żychowska M., NowakM., & Żiżka-SalamonD. (2010). Ocena sprawności motorycznej młodych kobiet uprawiających rekreacyjnie aerobik. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 15(1), 137-147. https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.137147