Ciućmański B., & StanekL. (2010). Preferencje studentów aglomeracji tarnowskiej w zakresie czynnych form rekreacji ruchowej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 15(1), 103-111. https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.103111