Ramocka M. (2010). Relatywizm kulturowy w etyce życia gospodarczego. Analiza przypadku – przykład zderzenia kulturowego Japonii i Polski. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 15(1), 67-76. https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.6776