StabryłaA. (2010). Wybrane rachunki kosztów w zarządzaniu procesowym. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 15(1), 77-90. https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.7790