KoziołL. (2010). Zarządzanie kadrami w turystyce. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 15(1), 159-182. https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.159182