MikułaB. (2000). Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna - próba systematyzacji pojęć . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (3), 33-40. https://doi.org/10.25944/znmwse.2000.03.3340