KoziołL. (2004). Istota i ocena produktywności. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (5), 63-73. https://doi.org/10.25944/znmwse.2004.05.6373