WołoszynP. (2005). Wybrane zagadnienia projektowania interfejsu człowiek-komputer dla osób niepełnosprawnych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (7), 213-219. https://doi.org/10.25944/znmwse.2005.07.213219