ChrabąszczK. (2013). Rozwój rynku nieruchomości w kontekście sustainability. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 23(2), 65-74. https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.6574