Kałkowski L. (2013). Innowacyjność na polskim rynku nieruchomości. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 23(2), 113-122. https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.113122