DaniasK., & KavouraA. (2013). Rola mediów społecznościowych jako narzędzia innowacyjnych działań firmy w zakresie komunikacji. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 23(2), 75-83. https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.7583