KoziołM., & ZychE. (2014). Wykorzystanie e-learningu w procesie tworzenia zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 25(2), 241-251. https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.241251