AngelovaR. (2014). Wspieranie przedsiębiorczości młodzieży w Bułgarii – programy i inicjatywy. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 25(2), 11-16. https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.1116