KoziołL., MikosA., & KaraśA. (2019). Optymalizacja systemu czasu pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 41(1), 67-80. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.01.6780