BarwaczK., & KoziołL. (2017). Transpozycja instrumentów zarządzania wiedzą na mechanizmy nadzoru właścicielskiego – zarys metodyki. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 34(2), 73-82. https://doi.org/10.25944/znmwse.2017.02.7382