KoziołM. (2017). Znaczenie e-learningu w procesie zarządzania wiedzą i innowacjami w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 34(2), 83-98. https://doi.org/10.25944/znmwse.2017.02.8398