KasprzakP., & WyrzykowskiW. (2019). Uszczelnienie poboru podatków w Polsce i UE w latach 2008–2018. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 43(3), 31-46. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.3146