RudnickiW., SarakhmanO., & ShurpenkovaR. (2019). Audyt strategiczny jako narzędzie kontroli wydatkowania środków publicznych na Ukrainie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 43(3), 47-57. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.4757