Butlewski, M, Czernecka, W, Szczepaniak, A, Pojasek, M, & Baran, M. (2019). Praktyczne implikacje dla analiz ergonomicznych w zarządzaniu projektami wynikające z normy EN 16710-2 Metody ergonomiczne: Metodyka analizy pracy wspierająca projektowanie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 43(3), 127-142. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.127142