Hankiewicz, K, & Hankiewicz, M. (2019). E-learning w działalności polskich bibliotek publicznych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 43(3), 143-153. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.143153