KoziołW., & ZychW. (2019). Wykorzystanie zmiennej zarządzania i wskaźnika produktywności pracy do oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 44(4), 131-141. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.04.131141