PrusakB., & KusowskaM. (2019). Analiza skuteczności wybranych strategii kontrariańskich na warszawskiej GPW w latach 2014–2018. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 44(4), 25-38. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.04.2538