MarchewkaM. (2020). Konflikty afektywne jako determinanty efektywności rad nadzorczych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 46(2), 121-132. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.02.121132