Balińska, A, & Wojcieszak-ZbierskaM. (2020). Aktywność turystyczna seniorów w Polsce. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 46(2), 107-118. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.02.107118