DobrukM. (2020). Przeciwdziałanie negatywnym aspektom starzenia się przez promowanie aktywności fizycznej wśród osób starszych na przykładzie Dziennego Domu Pobytu w Nysie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 48(4), 59-73. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.04.5973