LichotaW. (2020). Skuteczność predykcji wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 48(4), 27-36. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.04.2736