KoziołL., SiewioraJ., & KorbelakM. (2020). Badanie kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 48(4), 111-120. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.04.111120