ZąbekJ. (2020). Przewaga konkurencyjna marki samochodowej w świetle jakościowej kwantyfikacji cen. Analiza na przykładzie wybranego obszaru oddziaływania. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 48(4), 77-93. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.04.7793