SzczucińskiP. (2021). Konwergencja typu beta i sigma dochodów gmin województwa lubuskiego w latach 1999–2019. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 49(1), 27-39. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.01.2739