PilchB. (2021). Zależności pomiędzy wskaźnikami finansowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych wWarszawie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 50(2), 37-51. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.02.3751