NiewiadomskiP., & NogalskiB. (2021). Koszty jakości w strategii przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 51(3), 87-105. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.03.87105