KowerskiM., & SowaM. (2021). Wpływ pandemii koronawirusa na docelową stopę wypłaty dywidendy. Przykład Hydrotor SA . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 51(3), 15-28. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.03.1528