Pukin-SowulP., & OstrowskaA. (2021). Pandemia COVID-19 a sytuacja makroekonomiczna Polski. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 51(3), 47-59. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.03.4759