KaraśA. (2021). Alianse wiedzy i ich wpływ na działalność innowacyjną przedsiębiorstwa: -. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 51(3), 75-85. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.03.7585