WasilewskiW., WolakK., & ZaraśM. (2021). Żegluga autonomiczna. Przyszłość marynarki?. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 51(3), 155-163. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.03.155163