KoziołL. (2021). Koncepcja systemu oceny kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 52(4), 6780. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.04.6780