KobosE., & PatejczykN. (2022). Koncepcja CSR. Charakterystyka, CSR jako element strategii organizacji. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 53(1-2), 121129. https://doi.org/10.25944/znmwse.2022.01-2.121129