PrzetacznikS. (2022). Ewolucja zarządzania ryzykiem. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 53(1-2), 95107. https://doi.org/10.25944/znmwse.2022.01-2.95107