BęczkowskaS., & GrabarekI. (2017). Monitorowanie jako element bezpieczeństwa przewozów towarów niebezpiecznych – koncepcja systemu. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 35(3), 67-78. https://doi.org/10.25944/znmwse.2017.03.6778