LewińskiA., & SternińskiR. (2017). Czynniki determinujące znaczenie i pozycję rynkową wiodących terminali kontenerowych w Polsce w latach 2007–2016. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 35(3), 13-25. https://doi.org/10.25944/znmwse.2017.03.1325