KoziołM.; MikosA.; LeśniakK. Przyczyny niskiego wykorzystania e-learningu w procesie szkolenia pracowników w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, v. 40, n. 4, p. 13-23, 30 grudz. 2018.