LineA. Aspekty podejmowania decyzji strategicznych w związkach zawodowych na Łotwie: tematyka i problemy. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, v. 28, n. 4, p. 13-24, 30 grudz. 2015.