RudnickiL. Wpływ ryzyka na zachowanie konsumenta na rynku turystycznym . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, v. 9, n. 1, p. 259-265, 31 mar. 2006.