RamockaM. Zagadnienia etyki biznesu w Islamie . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, v. 9, n. 1, p. 127-141, 31 mar. 2006.