SzumilakJ. Polityka cen przedsiębiorstw handlowych i jej uwarunkowania. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, n. 2, p. 19-26, 30 grudz. 1999.