CieślaS. Sprzedaż bezpośrednia jako kanał dystrybucji gospodarstw rolnych . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, n. 2, p. 69-77, 30 grudz. 1999.