AltkornJ. Uwarunkowania rozwoju marketingu w Polsce . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, n. 2, p. 9-17, 30 grudz. 1999.