ByczkowskaM. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako międzynarodowy przepływ kapitału. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, v. 13, n. 2, p. 211-220, 30 cze. 2009.