BuzowskaB. Kontrowersje wokół wynagrodzenia menedżerów jako instrumentu nadzoru nad własnością. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, v. 15, n. 1, p. 9-17, 31 mar. 2010.