StabryłaA. Wybrane rachunki kosztów w zarządzaniu procesowym. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, v. 15, n. 1, p. 77-90, 31 mar. 2010.